logo
ポスター番号P19920019
  
日本画の人物表現 : 館蔵近代の日本画
  
会場五島美術館
会期1992.2.22-1992.3.29
ジャンル日本画・東洋画
サイズ73x52(cm×cm)一覧表示へ戻る

検索へ戻る